پمپ شیمیایی KSB - پمپ مگنتی شیمیایی HK (Nikkiso‐KSB) کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ مگنتی شیمیایی HK (Nikkiso‐KSB) کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   25 – 40
   inch دهانه خروجی
   max. 10 m3/h دبی
   max. 300 m هد
   max. 40 bar فشار
   max. +150 °C دما
    max. 8400    

    


  محصولات