پمپ شیمیایی KSB - پمپ مگنتی شیمیایی ضد انفجارHN (Nikkiso‐KSB) کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ مگنتی شیمیایی ضد انفجارHN (Nikkiso‐KSB) کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   32 – 300
   inch دهانه خروجی
   max. 800 m3/h دبی
   max. 200 m هد
   max. 40 bar فشار
   max. +180 °C دما
        

    


  محصولات