پمپ شیمیایی KSB - پمپ مگنتی شیمیایی ضد انفجارEcochem Non‐Seal HN, HP, HT, HS کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ مگنتی شیمیایی ضد انفجارEcochem Non‐Seal HN, HP, HT, HS کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   25 – 250
   inch دهانه خروجی
   max. 690 m3/h دبی
   max. 236 m هد
   max. 40 bar فشار
   max. +400 °C دما
        

    


  محصولات