پمپ شیمیایی KSB - پمپ شیمیایی هوشمندMegaCPK کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ شیمیایی هوشمندMegaCPK کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   25 – 250 inch دهانه خروجی
   max. 1160 m3/h دبی
   max. 162 m هد
   max. 25 bar فشار
   max. +400 °C دما
        

    


  محصولات