پمپ شیمیایی KSB - پمپ مگنتی نفتی HY (Nikkiso‐KSB)کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ مگنتی نفتی HY (Nikkiso‐KSB)کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   32 – 80
   inch دهانه خروجی
   max. 150 m3/h دبی
   max. 100 m هد
   max. 40 bar فشار
   max. +250 °C دما
        

    


  محصولات