پمپ روغن داغ KSB - پمپ روغن داغ خطیEtaline SYT کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ روغن داغ خطیEtaline SYT کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   32 – 100 inch دهانه خروجی
   max. 316 m3/h دبی
   max. 101 m هد
   max. 16 bar فشار
   max. +350 °C دما
        

    


  محصولات