پمپ روغن داغ KSB - پمپ روغن داغ Etanorm SYT وEtanorm RSY کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ روغن داغ Etanorm SYT وEtanorm RSY کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   25 – 300 inch دهانه خروجی
   max. 1900 m3/h دبی
   max. 102 m هد
   max. 16 bar فشار
   max. +350 °C دما
        

    


  محصولات