پمپ سیرکوله KSB - پمپ سیرکوله چند خطی عمودیILNC / ILNCE / ILNCS کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ سیرکوله چند خطی عمودیILNC / ILNCE / ILNCS کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   32 – 125 inch دهانه خروجی
   max. 370 m3/h دبی
   max. 112 m هد
   max. 16 bar فشار
   ‐20 to +70 °C دما
    max. 3000    

    


  محصولات