پمپ سیرکوله KSB - پمپ سیرکوله عمودی ILN / ILNE / ILNSکا.اس.بKSB آلمان

  • پمپ سیرکوله عمودی ILN / ILNE / ILNSکا.اس.بKSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   65 – 400 inch دهانه خروجی
   max. 3100 m3/h دبی
   max. 112 m هد
   max. 16 bar فشار
   ‐20 to +70 °C دما
    max. 3000    

    


  محصولات