پمپ سیرکوله KSB - پمپ سیرکوله چند خطی عمودی Etaline‐R کا.اس.ب KSB آلمان

  • پمپ سیرکوله چند خطی عمودی Etaline‐R کا.اس.ب KSB آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   150 – 350 inch دهانه خروجی
   max. 1900 m3/h دبی
   max. 93 m هد
   max. 25 bar فشار
   ‐30 to +140 °C دما
        

    


  محصولات