پمپ سیرکوله KSB - پمپ سیرکوله چند خطی دور متغیر Etaline Z هوشمندکا.اس.ب آلمان

  • پمپ سیرکوله چند خطی دور متغیر Etaline Z هوشمندکا.اس.ب آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   32 – 200 inch دهانه خروجی
   max. 1095 m3/h دبی
   max. 38.5 m هد
   max. 16 bar فشار
   ‐30 to +140 °C دما
        

    


  محصولات