پمپ سیرکوله KSB - پمپ سیرکوله خطی دور متغیر Etalineهوشمند کا.اس.ب آلمان

  • پمپ سیرکوله خطی دور متغیر Etalineهوشمند کا.اس.ب آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   32 – 200 inch دهانه خروجی
   max. 700 m3/h دبی
   max. 95 m هد
   max. 16 bar فشار
   ‐30 to +140 °C دما
        

    


  محصولات