پمپ سیرکوله KSB - پمپ سیرکوله دور متغیر Calio کا.اس.ب آلمان

  • پمپ سیرکوله دور متغیر Calio کا.اس.ب آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   1 – 1¼ / 32 – 100 inch دهانه خروجی
   max. 70 m3/h دبی
   max. 18 m هد
   max. 16 bar فشار
   ‐10 to +110 °C دما
    max. 3660    

    


  محصولات