پمپ سیرکوله KSB - پمپ سیرکوله دور متغیر Calio Sکا.اس.ب آلمان

  • پمپ سیرکوله دور متغیر Calio Sکا.اس.ب آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   ½ – 1¼ inch دهانه خروجی
   max. 3.5 m3/h دبی
   max. 6 m هد
   max. 10 bar فشار
   +5 to +95 °C دما
   max. 3000    

    


  محصولات