پمپ سیرکوله KSB - پمپ سیرکوله دورمتغیر Rio‐Eco Therm N کا.اس.ب آلمان

  • پمپ سیرکوله دورمتغیر Rio‐Eco Therm N کا.اس.ب آلمان
  •  

    

   ویژگی ها :


    

   کاربردها:


    

   مشخصات فنی:

    
   مشخصات واحد عنوان
   1 – 1¼ / 32 – 80 inch دهانه خروجی
   max. 38 m3/h دبی
   max. 12 m هد
   max. 10 bar فشار
   max. +80 °C دما
    max. 3700    

    


  محصولات