بوستر پمپ سایر SAER - T-ONE بوسترپمپ خانگی سایر SAER ایتالیا

  • T-ONE بوسترپمپ خانگی سایر SAER ایتالیا
  • بوسترپمپ T-ONE سایر SAER ایتالیا مناسب برای کاربردهای خانگی :

   بوسترپمپ T-ONE سایر SAER تشکیل شده از 2 الکتروپمپ قرار گرفته در یک تانک استنلس استیل کنترل شونده توسط یک دستگاه الکترونیکی که موجب تداوم و حفظ فشار بدون توجه به دبی مورد درخواست می شود.

    

   کنترل پنل بوسترپمپ T-one سایر saer


   تا 8 بوسترپمپ T-ONE قابل اتصال به یکدیگر می باشند و کل سیستم توسط بلوتوث و بدون نیاز به کابل اتصال کنترل خواهد شد.


   بوسترپمپ های T-one سایر saer متصل شده به هم

    

   ماده مصرفی در ساخت قطعات :

   * استنلس استیل

    

   مشخصات فنی :

    

   m3/h 15 حداکثر دبی
   m 66 حداکثر هد HEAD
   kW 1.5 حداکثر توان

    

  محصولات