پمپ طبقاتی-عمودی SAER - MK40 پمپ عمودی طبقاتی سایر SAER

  • MK40 پمپ عمودی طبقاتی سایر SAER
  • الکتروپمپ عمودی طبقاتی MK 40

   الکتروپمپ عمودی طبقاتی SAER MK 40

    

    

    

    

    

    

    

   کاربردها
   الکترو پمپ های طبقاتی عمودی دارای حداقل ابعاد مناسب برای استفاده در دستگاه ها و تجهیزات مکش به سمت بالا ( دارای تانک و با بدون تانک ) , سیستم های آبیاری و در کل هرجایی که نیاز به فشار بالاتری وجود داشته باشد.

   PMK : پمپ بدون موتور
   MK : الکتروپمپ کامل


   مواد مصرفی در ساخت قطعات :

   چدن , استنلس استیل AISI 304.

    

   • حداکثر توان انتقال آب (دبی):                                   15 متر مکعب بر ساعت (15m3/h)
   • حداکثر توان پمپاژ عمودی به سمت بالا (HEAD):
                                                                               239 متر (239m)
   • توان:                                                                   kW کیلو وات 9.2÷1.5

    

    

   نمودار خصوصیات عملیاتی الکترو پمپ های عمودی طبقاتی سائر MK40

   نمودار الکتروپمپ عمودی طبقاتی سائر MK 40

  محصولات