پمپ خانگی سایر SAER - CB پمپ سانتریفیوژی طبقاتی سایر SAER

  • CB پمپ سانتریفیوژی طبقاتی سایر SAER
  • الکتروپمپ سانتریفیوژی طبقاتی CB

   الکتروپمپ سانتریفیوژی طبقاتی سایر SAER CB

    

    

    

    

    

    

   کاربردها

   * دارای کاربرد در تامین و انتقال آب
   * دارای کاربرد در سیستم های خانگی
   * دارای کاربرد در تقویت فشار در شاه لوله های آب

   * دارای کاربرد در انتقال سیالات غیر خورنده چه از لحاظ شیمیایی و چه از لحاظ مکانیکی

   * دارای کاربرد در سیستم های توزیع آب مورد استفاده جهت آبیاری که از تانکهای (اتوکلاوهای) کوچک           

      و متوسط استفاده می کنند.
    

   خصوصیات عملیاتی:

   حداکثر مقدار انتقال مایع(دبی):           15 مترمکعب بر ساعت
    

   حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:
                                                            85 متر
   توان:
                                                            0.6÷2.2 کیلووات

    

   نمودار خصوصیات عملیاتی الکترو پمپ های سانتریفیوژی طبقاتی سایر SAER CB

   نمودار الکتروپمپ سانتریفیوژی طبقاتی سایر SAER CB

  محصولات