پمپ خانگی سایر SAER - KF پمپ محیطی سایر SAER

  • KF پمپ محیطی سایر SAER


  •  
   کاربردها

   * دارای کاربرد در تامین و انتقال معمولی آب

   * دارای کاربرد در آبیاری باغی و گل ها و مه پاش

   * دارای کاربرد در صنایع لبنی و مزارع

   * دارای کاربرد در تقویت فشار حمام ها

   * دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن فشار (اتوکلاوها)

   * دارای کاربرد در پر و خالی کردن مخازن (فقط مورد استفاده جهت مایعات تمیز)

    

    

   خصوصیات عملیاتی:

   حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی):                 4.2 مترمکعب بر ساعت

   حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:
                                                                   88 متر
   توان:
                                                                   1.5÷0.37 کیلووات

    


   نمودار خصوصیات عملیاتی پمپ های محیطی سایر SAER KF 

   نمودار خصوصیات عملیاتی پمپ های محیطی سایر SAER KF

  محصولات