پمپ خانگی سایر SAER - CFP - CF پمپ گیربکس دار سایر SAER

  • CFP - CF پمپ گیربکس دار سایر SAER  •  
   کاربردها

   دارای کاربرد در انتقال:

   * وارنیش

   * روغن های غلیظ

   * مایعات دارای ویسکوزیته ی بالا

   * چسب

   * مواد صابونی

   * گریس و غیره

   توجه :
   مایعات و سیالات جابجا شونده توسط این پمپ می بایست عاری از هرگونه ماده ی جامدی باشند.


    

   خصوصیات عملیاتی:

   * حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی):                  1.2 مترمکعب بر ساعت

   * حداکثر توان پمپاژ عمودی HEAD:
                                                                       140 متر
   * توان:
                                                                       0.37÷0.75 کیلووات

    

   نمودار خصوصیات عملیاتی الکتروپمپ دنده ای سایر SAER CFP-CF

   نمودار خصوصیات عملیاتی الکترو پمپ دنده ای سائر saer CFP-CF

  محصولات