پمپ کفکش تایفو TAIFU - SU-V پمپ کفکش تایفو TAIFU

  • SU-V پمپ کفکش تایفو TAIFU
  •  

    

    

    

    

    

    

    

   مشخصات فنی :

    

   جدول مشخصات فنی SU-V پمپ کفکش SU-V ساخت شرکت تایفو TAIFU چین

  محصولات