بوسترست خانگی ابارا EBARA - 1GP H بوسترست تقویت فشار خانگی ابارا EBARA

  • 1GP H بوسترست تقویت فشار خانگی ابارا EBARA
  • کاربردها:

   * دارای کاربرد در تقویت فشار خانگی

   * دارای کاربرد در آبیاری های کوچک باغی

   * دارای کاربرد در شست وشوی ماشین ها

   * به طور کلی دارای کاربرد در انتقال آب تمیز

    

    

    

   مشخصات فنی :


   مشخصات فنی بوسترپمپ ابارا ebara 1gp

  محصولات