پمپ خانگی سایر SAER - AP پمپ سانتریفیوژی خودمکش سایر SAER

  • AP پمپ سانتریفیوژی خودمکش سایر SAER
  • موارد استفاده :

   * مورد استفاده جهت انتقال آب از رودخانه ها

   * مورد استفاده جهت پمپاژ آبهای آلوده

   * مورد استفاده در سایتهای ساختمانی

   * مورد استفاده در کشاورزی

    

    

    

   در این الکتروپمپ ها پروانه به گونه ای طراحی شده است تا امکان گذر ذرات جامد موجود در مایع (شامل شن،گل و ....) به وجود آید.

    

   محدودیت های عملیاتی :


   * ماکزیمم دبی : 30m3/h
   * ماکزیمم HEAD : 16.5m
   * قدرت : 1.1÷0.75 KW

    

   منحنی عملکرد هد و دبی پمپ سانتریفیوژی خودمکش سایر

   SAER AP

    نمودار خصوصیات عملیاتی الکتروپمپ سانتریفیوژی خودمکش سایر saer ap

  محصولات