پمپ فاضلابی CNP - SP پمپ فاضلابی خودمکش ضد انسداد سی.ان.پی CNP

  • SP پمپ فاضلابی خودمکش ضد انسداد سی.ان.پی CNP
  • Non - clogging self-priming Sewage Pump

   مشخصات

   پمپ فاضلابی خود مکش ضد انسداد سری SP جهت استفاده در پروژه های تصفیه فاضلاب شهری و فاضلاب صنعتی مناسب بوده و همینطور برای تصفیۀ مرحله ای و سیستم تصفیۀ متمرکز فاضلابهای مختلف مناسب هستند. این محصول با نام "پادشاه پمپهای فاضلابی خود راه انداز" شناخته می شود و ایده آل ترین پمپ فاضلابی نسل جدید می باشد.


    تصویر پمپ CNP SP سی.ان.پی

    

   ویژگی ها

   * عملکرد با ثبات

   * کارکرد قابل اعتماد.

   * خود راه اندازی سریع

   * هد مکش بالا.

   * ساختار باز شونده از پشت: مناسب برای نگهداری و رفع عیب. قابلیت انجام سریع کارهای مربوط به نگهداری روزانه با ابزار معمولی و صرفه جویی در وقت و هزینه.

   * ساختار پروانۀ نیم باز و طراحی ضد گرفتگی: ظرفیت عبور بالا. حداکثر قطر دانۀ عبوری در مدل SP-6 برابر با 76 میلیمتر می باشد.

   * تنها با یک لولۀ مکنده درون مایع، این پمپ در نزدیکی چاه فاضلاب قابل نصب است. (پمپ بای استفاده اول بایستی از آب پر شود.)

    

   محدودیتهای عملیاتی

    

   * دمای سیال :  0 تا 40 درجه ی سانتیگراد
   * دانسیته ی سیال :  1.2X103 kg/m3
   * میزان PH :  5 تا 9
   * میزان وجود ذرات جامد در سیال :  حداکثر 2 درصد حجم سیال
   * ماکزیمم قطر ذرات جامد موجود در سیال :  SP-2 38میلیمتر، SP-3 63 میلیمتر، SP-4/6/8/10 76 میلیمتر
   * ماکزیمم دمای محیطی :  40+ درجه ی سانتیگراد
   * ماکزیمم ارتفاع از سطح دریا :  1000 متر
   * دبی :  10 تا 750 متر مکعب بر ساعت
   * HEAD :  3 تا 38 متر
    * توان :  1.1 تا 90 کیلووات
   * ماکزیمم فشار کاری :  ذکر شده در منحنی عملکرد
   * حداکثر هد مکش :  ذکر شده در جدول عملکرد

    

   موارد استفاده

   * دارای کاربرد جهت پمپاژ سیالات غیر قابل اشتعال و غیر قابل انفجار

   * دارای کاربرد جهت پمپاژ آب باران و فاضلاب عمومی

   * دارای کاربرد جهت پروژه های تخلیه شهری، کارگاه های ساختمانی، ایستگاه تخلیۀ سیستم دفاع هوایی

   * دارای کاربرد جهت پمپاژ فاضلاب صنعتی مربوط به صنایع سبک، کارخانه تولید کاغذ، پارچه، کارخانه تولید مواد غذایی، صنایع شیمیایی، صنایع همگانی برقی، معادن، و ...

   * دارای کاربرد جهت پمپاژ و تخلیه فاضلاب در مناطق مسکونی

   * دارای کاربرد جهت پمپاژ فاضلاب و ته نشین سیستم خالص سازی آب

   * دارای کاربرد در صنعت دباغی، فاضلاب کشتارگاه، پرورش ماهی در رودخانه و استخر

   * دارای کاربرد در صنعت شکر و نوشابه های الکلی

   * دارای کاربرد جهت پمپاژ و تخلیه فاضلاب های خیلی آلوده با خورندگی اندک یا متوسط.

    

   شرایط نصب

   لوله مکش می تواند هم از نوع نرم باشد و هم از نوع سخت. جنس لوله باید برای مایع پمپاژ شده مناسب باشد. لوله نرم باید به اندازه کافی سختی داشته باشد تا در هنگام مکش جمع نشود و به هم نچسبد.

   لوله مکش باید کوتاه و مستقیم باشد. تا حد امکان از اتصالات و متعلقات کمتری استفاده نمایید. قطر اتصالات و مفاصل باید بیشتر از قطر لوله باشد.

   فاصلۀ بین لولۀ مکش زیر آبی در حوضچۀ مکش و دیوارۀ حوضچه باید 1.5 برابر شعاع لوله باشد. لولۀ مکش، درون حوضچۀ مکش نباید در نزدیکی گرداب نصب شود. در صورت امکان، باید یک مانع بین لولۀ مکش و آب وجود داشته باشد. فاصلۀ لوله تا مانع باید 1.5 برابر شعاع لوله باشد.

   اگر دو لولۀ کش در حوضچه وجود دارد، بایستی فاصلۀ آنها 3 برابر شعاع لوله باشد.

   عمق نشاوری برای لولۀ مکش زیر آبی:

   عمق شناوری لولۀ مکش به شدت جریان درون لوله وابسته است. شکل یک را ملاحظه نمایید.

   برای کاهش عمق شناوری، می توانیم شعاع لوله را بزرگ نموده یا شدت جریان آب را کم نماییم. برای افزایش شعاع لوله می توانیم از اتصال افزاینده استفاده نماییم. مقدار پیشنهادی برای افزایش، برابر با 1.3 تا 1.5 برابر مقدار اولیه است.

   در زمان سیل یا آب گرفتگی، فشار ورودی در لوله مکش ایجاد می شود. این فشار نباید از نصف حداکثر فشار کاری بیشتر باشد.

   اگر از صافی استفاده می کنید، باید اندازۀ صفحۀ صافی 4 تا 6 برابر شعاع لوله باشد. مطمئن شوید که حداکثر قطر سوراخهای صافی از حداکثر قطر مجاز برای دانه ها، کوچکتر باشد.


    مواد مصرفی در ساخت قطعت پمپ های فاضلابی SP سی.ان.پی CNP

    مواد مصرفی در ساخت قطعت پمپ فاضلابی SP سی.ان.پی CNP

    

   نمودارهای هیدرولیکی پمپ های فاضلابی SP سی.ان.پی CNP

   نمودارهای هیدرولیکی پمپ های فاضلابی SP سی.ان.پی CNP

  محصولات