پمپ طبقاتی-عمودی SAER - MK32 پمپ عمودی طبفاتی سایر saer ایتالیا

  • MK32 پمپ عمودی طبفاتی سایر saer ایتالیا
  • SAER MULTISTAGE VERTICAL ELECTRIC PUMPS


   کاربردها

   * دستگاه های مکش به بالا

   * سیستم های آبیاری

   * تقویت فشار در بیشتر کاربردها

    

    

    توجه :

   پمپ های مدل PMK پمپ های بدون موتور و یا کوپله نشده می باشند. پمپ های MK الکتروپمپ (پمپ کوپله شده) می باشند.

    

   نمودار هد و دبی پمپ های عمودی-طبقاتی سایر SAER MK32

    

   نمودار هد و دبی الکتروپمپ عمودی طبقاتی سایر MK32 saer

  محصولات