پمپ کفکش - لجنکش KSB - پمپ کفکش / لجنکش Ama‐Drainer N 301 –358 کا.اس.ب KSB

  • پمپ کفکش / لجنکش Ama‐Drainer N 301 –358 کا.اس.ب KSB
  • پمپ کفکش / لجنکش  ساخت شرکت کا.اس.ب KSB

    

    

    

    

    

    


   ویژگی ها :

    

   * الکتروپمپ تک طبقه ی کاملا شناور زیر سطحی

   * دارای ساختار کوپله مستقیم

   * IP68

   *با و یا بدون سیستم کنترل سطح LEVEL CONTROL

   * حداکثر عمق فرورفتن زیر سطح : 2 متر

    

   تصاویر پمپ لجنکش کفکش Ama‐Drainer N 301 –358 کا.اس.ب KSB

    

   کاربردها:

    

   تخلیه ی اتوماتیک گودال ها ،حیاط ها ، زیرزمین های در خطر آب گرفتگی،کاهش سطح آب،تخلیه آب،تخلیه ی آب راه های زیر زمینی،برداشت آب از رودخانه ها و دیگر منابع

    

   1.1/2-1.1/4   Rp
   max.16.5 m3/h Q
   max.12 m H
   max.+50 °C T

  محصولات