پمپ خانگی و استخر KSB - پمپ Multi Eco کا.اس.ب KSB

    • پمپ Multi Eco کا.اس.ب KSB
    • پمپ خانگی و استخر Multi Eco ساخت شرکت کا.اس.ب KSB المان

       

       

       

       

       

       

      ویژگی ها :

      * پمپ طبقاتی خودمکش سانتریفیوژی،دارای ساختار کوپله مستقیم

       

      کاربردها:

      دارای کاربرد جهت تامین آب یک یا دو خانه،تاسیسات کشاورزی،آبیاری مه پاش، تاسیسات آبیاری،تاسیسات شستشو،سیستم های تامین آب و جمع آوری آب باران

       

      مشخصات فنی :

       

      11/4 - 1 inch دهانه خروجی
      max.8 m3/h دبی
      max.54 m هد
      max.10 bar فشار
      max.+50 °C دما
      max.2800 rpm دور


    محصولات