شیرآلات سیم ایتالیا CIM VALVE - شیرهای کشویی,یکطرفه,کروی شرکت سیم ایتالیا

    • شیرهای کشویی,یکطرفه,کروی شرکت سیم ایتالیا
    • ولو های (شیرهای) یکطرفه,کشویی,گلوب (کروی) شرکت سیمبریو ایتالیا

      شرکت سیم ایتالیا ارائه کننده ی انواع گسترده ای از شیرهای یکطرفه,شیرهای کشویی,گلوب ولوها (شیرهای کروی) می باشد که مناسب برای استفاده جهت کنترل جریان آب,گاز,نفت,بخار در بیشتر کاربردهای صنعتی,تجاری,مسکونی و کاربردهای HVAC می باشند. تمامی ولوهای (شیرهای) تولید شده توسط شرکت سیم (cimberio) مطابق با استاندارد EN ISO 9001 می باشند.

    محصولات