پمپ سائر ایتالیا SAER

  • T-ONE بوسترپمپ خانگی سایر SAER ایتالیا
  • T-ONE بوسترپمپ خانگی سایر SAER ایتالیا
  • بوسترپمپ T-ONE سایر SAER ایتالیا مناسب برای کاربردهای خانگی : بوسترپمپ T-ONE سایر SAER تشکیل شده از 2 الکتروپمپ قرار گرفته در یک تانک استنلس استیل کنترل شونده توسط یک دستگاه الکترونیکی که موجب تداوم و حفظ فشار بدون توجه به دبی مورد درخواست می شود.   تا 8 بوسترپمپ T-ONE قابل اتصال به یکدیگر می باشند ...
   ادامه توضیحات
  • MK50 پمپ طبقاتی عمودی سایر SAER
  • MK50 پمپ طبقاتی عمودی سایر SAER
  • الکتروپمپ عمودی طبقاتی MK50 الکتروپمپ عمودی طبقاتی SAER MK 50             کاربردها الکترو پمپ های طبقاتی عمودی دارای حداقل ابعاد مناسب برای استفاده در دستگاه ها و تجهیزات مکش به سمت بالا ( دارای تانک و با بدون تانک ) , سیستم های آبیاری و در کل هرجایی که نیاز به فشار بالاتری وجود داشته باشد. ...
   ادامه توضیحات
  • MK40/R پمپ طبقاتی-عمودی سایر SAER
  • MK40/R پمپ طبقاتی-عمودی سایر SAER
  • الکتروپمپ عمودی طبقاتی MK 40/R الکتروپمپ عمودی طبقاتی SAER MK 40/R             کاربردها الکترو پمپ های طبقاتی عمودی دارای حداقل ابعاد,مناسب برای استفاده در دستگاه ها و تجهیزات مکش به سمت بالا ( دارای تانک و با بدون تانک ) , سیستم های آبیاری و در کل هرجایی که نیاز به فشار بالاتری وجود داشته باشد. PMK : پمپ ...
   ادامه توضیحات
  • MK40 پمپ عمودی طبقاتی سایر SAER
  • MK40 پمپ عمودی طبقاتی سایر SAER
  • الکتروپمپ عمودی طبقاتی MK 40 الکتروپمپ عمودی طبقاتی SAER MK 40               کاربردها الکترو پمپ های طبقاتی عمودی دارای حداقل ابعاد مناسب برای استفاده در دستگاه ها و تجهیزات مکش به سمت بالا ( دارای تانک و با بدون تانک ) , سیستم های آبیاری و در کل هرجایی که نیاز به فشار بالاتری وجود داشته باشد. PMK : ...
   ادامه توضیحات
  • CB پمپ سانتریفیوژی طبقاتی سایر SAER
  • CB پمپ سانتریفیوژی طبقاتی سایر SAER
  • الکتروپمپ سانتریفیوژی طبقاتی CB الکتروپمپ سانتریفیوژی طبقاتی سایر SAER CB             کاربردها * دارای کاربرد در تامین و انتقال آب * دارای کاربرد در سیستم های خانگی * دارای کاربرد در تقویت فشار در شاه لوله های آب * دارای کاربرد در انتقال سیالات غیر خورنده چه از لحاظ شیمیایی و چه از لحاظ مکانیکی * دارای کاربرد در ...
   ادامه توضیحات
  • KF پمپ محیطی سایر SAER
  • KF پمپ محیطی سایر SAER
  •   کاربردها * دارای کاربرد در تامین و انتقال معمولی آب * دارای کاربرد در آبیاری باغی و گل ها و مه پاش * دارای کاربرد در صنایع لبنی و مزارع * دارای کاربرد در تقویت فشار حمام ها * دارای کاربرد در تقویت فشار آب با استفاده از مخازن فشار (اتوکلاوها) * دارای کاربرد در پر و خالی کردن مخازن ...
   ادامه توضیحات
  • CFP - CF پمپ گیربکس دار سایر SAER
  • CFP - CF پمپ گیربکس دار سایر SAER
  •   کاربردها دارای کاربرد در انتقال: * وارنیش * روغن های غلیظ * مایعات دارای ویسکوزیته ی بالا * چسب * مواد صابونی * گریس و غیره توجه : مایعات و سیالات جابجا شونده توسط این پمپ می بایست عاری از هرگونه ماده ی جامدی باشند.   خصوصیات عملیاتی: * حداکثر مقدار انتقال مایع (دبی):                  ...
   ادامه توضیحات
  • AS پمپ سانتریفیوژی خودمکش سایر SAER
  • AS پمپ سانتریفیوژی خودمکش سایر SAER
  • موارد استفاده : * مورد استفاده جهت انتقال آب از رودخانه ها * مورد استفاده جهت پمپاژ و دفع آبهای آلوده * مورد استفاده در سایتهای ساختمانی * مورد استفاده در کشاورزی       در این الکتروپمپ ها پروانه به گونه ای طراحی شده است تا امکان گذر ذرات جامد موجود در مایع (شامل شن،گل و ....) به وجود آید.   محدودیت های عملیاتی ...
   ادامه توضیحات
  • AP پمپ سانتریفیوژی خودمکش سایر SAER
  • AP پمپ سانتریفیوژی خودمکش سایر SAER
  • موارد استفاده : * مورد استفاده جهت انتقال آب از رودخانه ها * مورد استفاده جهت پمپاژ آبهای آلوده * مورد استفاده در سایتهای ساختمانی * مورد استفاده در کشاورزی       در این الکتروپمپ ها پروانه به گونه ای طراحی شده است تا امکان گذر ذرات جامد موجود در مایع (شامل شن،گل و ....) به وجود آید.   محدودیت های عملیاتی : * ماکزیمم ...
   ادامه توضیحات
  • MK32 پمپ عمودی طبفاتی سایر saer ایتالیا
  • MK32 پمپ عمودی طبفاتی سایر saer ایتالیا
  • SAER MULTISTAGE VERTICAL ELECTRIC PUMPS کاربردها * دستگاه های مکش به بالا * سیستم های آبیاری * تقویت فشار در بیشتر کاربردها      توجه : پمپ های مدل PMK پمپ های بدون موتور و یا کوپله نشده می باشند. پمپ های MK الکتروپمپ (پمپ کوپله شده) می باشند.   نمودار هد و دبی پمپ های عمودی-طبقاتی سایر SAER MK32  
   ادامه توضیحات
  • MK32/R پمپ عمودی طبقاتی سایر SAER
  • MK32/R پمپ عمودی طبقاتی سایر SAER
  •  کاربردها * دستگاه های مکش به بالا * سیستم های آبیاری * تقویت فشار در بیشتر کاربردها         توجه : پمپ های مدل PMK پمپ های بدون موتور و یا کوپله نشده می باشند. پمپ های MK الکتروپمپ (پمپ کوپله شده) می باشند.   نمودار هد و دبی پمپ های عمودی-طبقاتی سایر SAER MK32/R  
   ادامه توضیحات
  • NCB4P-NCBZ4P پمپ سانتریفیوژی مکش از ته سایر SAER
  • NCB4P-NCBZ4P پمپ سانتریفیوژی مکش از ته سایر SAER
  • پمپ NCB4P - NCBZ4P ساخت شرکت saer سایر ایتالیا در حقیقت یک الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپله و شاسی از نوع مکش از ته می باشد که در سیستم های تهویه و گرمایشی و نیز سیستم های آتش نشانی و تامین و انتقال آب و سیستم های سیرکولاتور و بسیاری از کاربردهای دیگر به کار بسته می ...
   ادامه توضیحات
  • NCB-NCBZ پمپ سانتریفیوژی مکش از ته سایر SAER
  • NCB-NCBZ پمپ سانتریفیوژی مکش از ته سایر SAER
  • پمپ NCB - NCBZ ساخت شرکت saer سایر ایتالیا در حقیقت یک الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپله و شاسی از نوع مکش از ته می باشد که در سیستم های تهویه و گرمایشی و نیز سیستم های آتش نشانی و تامین و انتقال آب و سیستم های سیرکولاتور و بسیاری از کاربردهای دیگر به کار بسته می ...
   ادامه توضیحات
  • MG1-MG2 پمپ سانتریفیوژی سایر SAER
  • MG1-MG2 پمپ سانتریفیوژی سایر SAER
  • پمپ MG1-MG2 ساخت شرکت saer سایر ایتالیا در حقیقت یک الکتروپمپ سانتریفیوژی دارای استاب شفت می باشد که در سیستم های تهویه و گرمایشی و نیز سیستم های آتش نشانی و تامین و انتقال آب و سیستم های سیرکولاتور و بسیاری از کاربردهای دیگر به کار بسته می شود.       مواد اصلی مصرفی در ساخت قطعات پمپ ...
   ادامه توضیحات
  • IR4P پمپ سانتریفیوژی سایر SAER
  • IR4P پمپ سانتریفیوژی سایر SAER
  • پمپ IR4P ساخت شرکت saer سایر ایتالیا در حقیقت یک الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپله مستقیم از نوع مکش از ته می باشد که در سیستم های تهویه و گرمایشی و نیز سیستم های آتش نشانی و تامین و انتقال آب و سیستم های سیرکولاتور و بسیاری از کاربردهای دیگر به کار بسته می شود.       مواد اصلی مصرفی ...
   ادامه توضیحات
  • IR پمپ سانتریفیوژی سایر SAER
  • IR پمپ سانتریفیوژی سایر SAER
  • پمپ IR ساخت شرکت saer سایر ایتالیا در حقیقت یک الکتروپمپ سانتریفیوژی کوپله مستقیم از نوع مکش از ته می باشد که در سیستم های تهویه و گرمایشی و نیز سیستم های آتش نشانی و تامین و انتقال آب و سیستم های سیرکولاتور و بسیاری از کاربردهای دیگر به کار بسته می شود.       مواد اصلی ...
   ادامه توضیحات
  • SAER TB2-CWM201
  • SAER TB2-CWM201
  • TB2-CWM201 پمپ های گروهی تقویت فشار دارای الکتروپمپ های افقی             کاربردها دارای کاربرد در تقویت فشار و توزیع آب در: * تاسیسات شهری,صنعتی , کشاورزی * تاسیسات گرمایشی * سیستم های خنک کننده * سیستم های تهویه مطبوع * سیستم های آبیاری خصوصیات فنی * حداکثر دبی:                                   ...
   ادامه توضیحات
  • SAER TB2-MK
  • SAER TB2-MK
  • سایر SAER TB2-MK پمپ های گروهی تقویت فشار دارای الکتروپمپ های افقی             کاربردها دارای کاربرد در تقویت فشار و توزیع آب در: * تاسیسات شهری,صنعتی , کشاورزی * تاسیسات گرمایشی * سیستم های خنک کننده * سیستم های تهویه مطبوع * سیستم های آبیاری خصوصیات فنی * حداکثر دبی:                             ...
   ادامه توضیحات
  • SAER TB2-MBSH
  • SAER TB2-MBSH
  • سایر SAER TB2-MBSH پمپ های گروهی تقویت فشار دارای الکتروپمپ های افقی               کاربردها دارای کاربرد در تقویت فشار و توزیع آب در: * تاسیسات شهری,صنعتی , کشاورزی * تاسیسات گرمایشی * سیستم های خنک کننده * سیستم های تهویه مطبوع * سیستم های آبیاری خصوصیات فنی * حداکثر دبی:                             ...
   ادامه توضیحات
  • الکتروپمپ شناور سائر NS-95
  • الکتروپمپ شناور سائر NS-95
  • الکتروپمپ های شناور 4 اینچی سائر کاربردها مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در تاسیسات شهری و صنعتی, ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب, تاسیسات شست و شو , سیستم های آبیاری. همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها ( با حداقل قطر 104 میلی متر ) , ...
   ادامه توضیحات
  • الکتروپمپ شناور سائر S-302
  • الکتروپمپ شناور سائر S-302
  • الکتروپمپ های نیم محوری شناور (سابمرسیبل) 12 اینچی             کاربردها مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در تاسیسات شهری و صنعتی, ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب, تاسیسات شست و شو , سیستم های آبیاری. همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها ( با حداقل قطر 310 میلی متر ) , ...
   ادامه توضیحات
  • الکتروپمپ شناور سائر S 350 چهارپل
  • الکتروپمپ شناور سائر S 350 چهارپل
  • الکتروپمپ های نیم محوری شناور (سابمرسیبل) 14 اینچی   کاربردها مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در تاسیسات شهری و صنعتی, ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب, تاسیسات شست و شو , سیستم های آبیاری. همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها ( با حداقل قطر 406 میلی متر ) , ...
   ادامه توضیحات
  • SAER TB2-M
  • SAER TB2-M
  • SAER TB2-M پمپ های گروهی تقویت فشار دارای الکتروپمپ های افقی     کاربردها دارای کاربرد در تقویت فشار و توزیع آب در: * تاسیسات شهری,صنعتی , کشاورزی * تاسیسات گرمایشی * سیستم های خنک کننده * سیستم های تهویه مطبوع * سیستم های آبیاری خصوصیات فنی * حداکثر دبی:                                         20 متر مکعب بر ساعت * حداکثر پمپاژ عمودی HEAD:                                                             92 متر * توان:                                                   کیلووات 2x0,37÷2x2,3   سایر           SAER TB2-M  سایر   SAER TB2-M INOX
   ادامه توضیحات
  • درباره ی شرکت سائر SAER
  • درباره ی شرکت سائر SAER
  •     شرکت سائر           SAER COMPANY شرکت الکترو پمپ سایر در سال 1951 به وسیله ی Mr.Carlo Favella تاسیس گردید. این شرکت در حال حاضر توسط پسران او Franco Favella, Mauro ,Ivanca Favella مدیریت می‌شود و به ادامه ی فعالیت 50 ساله ی خود در زمینه ی تولید موتورها و پمپ های سانتریفیوژی شناور و غیر ...
   ادامه توضیحات
  • الکتروپمپ شناور سایر NS 96
  • الکتروپمپ شناور سایر NS 96
  • الکتروپمپ های شناور (سابمرسیبل) 4 اینچی            کاربردها مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در تاسیسات شهری و صنعتی, ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب, تاسیسات شست و شو , سیستم های آبیاری. همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها ( با حداقل قطر 104 میلی متر ) , تانکها ...
   ادامه توضیحات
  • الکتروپمپ شناور سایر MBS
  • الکتروپمپ شناور سایر MBS
  •  MBS           پمپ های شناور (سابمرسیبل) یک پارچه دریافت کننده ی نیروی محرکه از موتور.   دارای کاربرد جهت تامین آب از تانکها , آبگیرها و چاه های باز ( چاه های بزرگ ) و یا از چاه های 6 اینچی برای مصارف مسکونی , شهری و یا کشاورزی و در کل دارای کاربرد جهت تحت فشار قرار دادن ...
   ادامه توضیحات
  • SAER TB2-FC
  • SAER TB2-FC
  • SAER TB2-FC پمپ های گروهی تقویت فشار دارای الکتروپمپ های افقی             کاربردها   دارای کاربرد در تقویت فشار و توزیع آب در: * تاسیسات شهری,صنعتی , کشاورزی * تاسیسات گرمایشی * سیستم های خنک کننده * سیستم های تهویه مطبوع * سیستم های آبیاری خصوصیات فنی * حداکثر دبی:                               ...
   ادامه توضیحات
  • SAER TB2-OP
  • SAER TB2-OP
  •               پمپ های گروهی تقویت فشار دارای الکتروپمپ های افقی   کاربردها دارای کاربرد در تقویت فشار و توزیع آب در: * تاسیسات شهری,صنعتی , کشاورزی * تاسیسات گرمایشی * سیستم های خنک کننده * سیستم های تهویه مطبوع * سیستم های آبیاری خصوصیات فنی * حداکثر دبی:                                   ...
   ادامه توضیحات
  • الکتروپمپ شناور سایر NR 201
  • الکتروپمپ شناور سایر NR 201
  • الکتروپمپ شناور (سابمرسیبل) سائر NR-201               کاربردها مناسب برای بالاکشیدن , تحت فشار قرار دادن و توزیع آب در تاسیسات شهری و صنعتی, ورودی های اتوکلاوها و مخازن آب, تاسیسات شست و شو , سیستم های آبیاری. همچنین مناسب برای کشیدن آب از چاه ها ( با حداقل قطر 204 میلی متر ) , تانکها و آبگیرهای طبیعی. مواد مصرفی در ساخت : چدن EN-GJL-250 , فولاد ضد زنگ316 (AISI316)   مشخصات فنی: • بیشینه توان انتقال آب :                                     120 متر مکعب بر ساعت • بیشینه توان جهت پمپاژ عمودی (HEAD):                                                                            782متر • قدرت :                                                             (کیلووات) 4÷92   نمودار عملیاتی الکتروپمپ سائر NR-201
   ادامه توضیحات
  • SAER TB2-IR
  • SAER TB2-IR
  • سایر SAER TB2-IR پمپ های گروهی تقویت فشار دارای الکتروپمپ های افقی             کاربردها دارای کاربرد در تقویت فشار و توزیع آب در: * تاسیسات شهری,صنعتی , کشاورزی * تاسیسات گرمایشی * سیستم های خنک کننده * سیستم های تهویه مطبوع * سیستم های آبیاری خصوصیات فنی * حداکثر دبی:                             ...
   ادامه توضیحات

  محصولات