منبع - مخزن دیافراگمی

  • منابع دیافراگمی تحت فشارچیست؟
  • منابع دیافراگمی تحت فشارچیست؟
  • منابع دیافراگمی تحت فشارچیست؟ یکی از روش های مورد استفاده برای تنظیم فشار آب ساختمان استفاده از منابع تحت فشار(مثل دیافراگمی) است. این منبع محفظه بسته ای هستند که آب و یک گاز بصورت جداگانه در آن قرار گرفته و معمولاً بین ۳/۲ تا۴/۳ حجم توسط آب اشغال شده است پمپ آبرسانی آب را با ...
   ادامه توضیحات

  محصولات