اخبار - تغیرات جدید در تولید سری جدید پمپ های طبقاتی تمام استیل SV لوارا

    • تغیرات جدید در تولید سری جدید پمپ های طبقاتی تمام استیل SV لوارا
    • شرکت لوارا  LOWARA  ایتالیا در تولید الکتروپمپ طبقاتی سری ای.اس.وی E-SV خود تهمیدات جدیدی را در طراحی و ساخت آن در نظر گرفته که این امر باعث شده تا تاثیر قابل توجه ای در نصب و تعمیر پمپ و بخش مکانیکال سیل آن داشته باشد.

    محصولات