اخبار - جایزه ی پرنس فلیپ به شرکت اینوکسپا INOXPA اعطا گردید.

  • جایزه ی پرنس فلیپ به شرکت اینوکسپا INOXPA اعطا گردید.
  • جایزه ی پرنس فلیپ دریافت شده توسط شرکت اینوکسپا inoxpa

   The Prince Felipe Award for business competitiveness in the small and medium enterprises category
   جایزه ی پرنس فلیپ برای رقابت تجاری در گروه شرکتهای کوچک و متوسط   خط مشی INOXPA در اداره و بکارگیری نیروی انسانی و تعهد آن به نوآوری که بخشی از استراتژی تجاری این شرکت می باشند با بردن جایزه ی پرنس فلیپ در سال 2010 برای رقابت تجاری در گروه شرکت های کوچک و متوسط مورد تایید و تشویق قرار گرفت. جایزه ی پرنس فلیپ در سال 1993 بنا نهاده شد . این جایزه به بررسی برترین های تجاری می پردازد و بالاترین جایزه ای است که در اسپانیا به

   شرکت ها اعطا می گردد. این جایزه INOXPA را به عنوان یک گروه تجاری مشهور و خوش آوازه در استان Girona و همچنین در اسپانیا مطرح می نماید.

    

  محصولات