اخبار - شیرهای مجرا کامل و مجرا کاهنده

  • شیرهای مجرا کامل و مجرا کاهنده
  •  

    

    

    

    

    

    

   شیرهای مجرای کامل و مجرای کاهنده


   شیرهای مجرای کامل شیرهایی هستند که در آنها قطر سوراخ توپ موجود در آنها با قطر لوله ی آنها یکسان می باشد. اما در شیرهای دارای مجرای کاهنده قطر سوراخ موجود در توپ آنها یک سایز از قطر لوله کوچکتر است .برای مثال لوله ی 4 اینچی و توپ 3 اینچی (معمولا با عنوان شیرهای توپی  4x3   شناخته می شوند).

   از تعریف آنها به سرعت می توان دریافت که شیرهای مجرا کامل باعث کاهش کمتری در فشار سیال و شیرهای مجرا کاهنده باعث کاهش فشار بیشتری می شوند که دلیل آن اینست که این شیرها مانند یک لوله که در نقطه ی میانی خود باریک می شود می باشند.

   حال مسئله اینست که چه زمانی ما باید از هرکدام از این دونوع شیر استفاده کنیم؟

   ادامه دارد......

  محصولات