اخبار - همزن های ثابت

  • همزن های ثابت
  •  همزن های ایستا همزن های لوله ای هستند که پراکنش یا اختلاط مورد نظر را در هنگامی که مایع درون اجزای ثابت و بی حرکت آنها به گردش در می آید ایجاد می کنند. مایع در این گونه همزن ها توسط یک پمپ به گردش در می آید.این همزن ها دارای کاربرد در پالایشگاه ها و صنایع نفت و گاز , شیمیایی می باشند.

   فواید همزن های ایستا برا مصرف کنندگان

   حجم کم

   نیاز کم به نگهداری

   نصب و تمیزکردن آسان

   درجه ی بالای قابل اعتماد بودن

  محصولات