مطالب آموزشی - شیر کنترل سه پورتی

  • شیر کنترل سه پورتی
  • شیر کنترل سه پورتی
  • بیشتر شیرهای کنترلی که دارای سیستم خودکار کنترلی هستند دارای دو پورت می باشند. شکل مقابل یک شیر کنترلی خودکار پیستونی و سه پورته را نشان می دهد.امتیاز این نوع طراحی این است که این شیر های کنترلی می توانند به عنوان مخلوط کننده و هم به عنوان منحرف کننده ی جریان به کار روند.البته کاربردهای ذکر شده معمولا هنگامی که شیر با اکچوئیترهای پنوماتیکی و یا الکتریکی کنترل می شود مد نظر نمی باشند.

   معمول ترین کاربرد شیرهای کنترلی دارای سه پورت برای گرمایش آب می باشد اما این شیرها ممکن است همچنین در سیستم های سرمایشی مانند چیلرهای هوا و یا در مدارهای پمپاژ در سیستم های گرمایشی – تهویه مطبوع به کار گرفته شوند.

   هنگامی که شیر کنترلی سه پورتی به عنوان شیر اختلاط به کار می رود مانند شکل یک پورت حجم  ثابت (O)  به عنوان خروجی مشترک مورد استفاده قرار می گیرد.


  محصولات