مطالب آموزشی - شیر کنترل دابل سیت

  • شیر کنترل دابل سیت
  • شیر کنترل دابل سیت
  •  

   شیرهای کنترل دابل سیتی

   شیرهای کنترل دابل سیتی زمانی مفید می باشند که به یک جریان قوی به همراه شیری که قادر به بستن کامل آن باشد, نیاز باشد. این شیرها قادر به بستن جریان های قوی تری نسبت به شیرهای تک سیتی می باشند و این امر به دلیل داشتن دو سری درپوش و سیت که دارای یک محور مشترک می باشند است.(نمایش داده شده در شکل)

   در شیرهای دابل سیت نیرویی که به دو سیت وارد می شود تقریبا برابر می باشد.در این شیر ها معمولا جنس بدنه و قسمت متحرک یکسان می باشد چرا که کوچکترین اختلافی در جنس آنها باعث ایجاد اختلاف در میزان انبساط و انقباض بدنه و بخش متحرک شده و می تواند منجر به بسته شدن ناکامل و در نتیجه نشتی شیر گردد.

   شیر کنترل های دو سیته نباید به عنوان شیر ایمنی در جاهایی که دارای محدودیت های ایمنی بالا می باشند استفاده شوند.

  محصولات